Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 18-10-2023

Gäller från och med den 18-10-2023

Denna integritetspolicy beskriver Jakobstads Citygrupp rf:s policyer angående insamling, användning och utlämnande av dina uppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats (citygruppen.fi) (”tjänsten”). Genom att gå in på eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta ska du inte gå in på eller använda tjänsten.

Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan förvarning till dig och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att träda i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras på tjänsten och din fortsatta åtkomst till eller användning av tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information vi samlar in

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Adress

Hur vi samlar in dina uppgifter

Vi samlar in/tar emot information om dig på följande sätt:

 • När en användare fyller i registreringsformuläret eller på annat sätt lämnar ut personuppgifter
 • Genom interaktion med webbplatsen
 • Från offentliga källor

Hur vi använder dina uppgifter

Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

 • Marknadsföring/erbjudanden
 • Skapa användarkonto
 • Administrativ information
 • Hantera kundorder
 • Hantera användarkonto

Om vi vill använda dina uppgifter för något annat syfte kommer vi att be dig om samtycke och kommer att använda dina uppgifter endast efter att ha fått ditt samtycke och då endast för det/de syfte som du ger ditt samtycke till, såvida vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

Hur vi delar dina uppgifter

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

 • Analys

Vi kräver att sådana tredje parter endast använder de personuppgifter som vi överför till dem för det syfte för vilket de överfördes och inte behåller dem längre än vad som krävs för att uppfylla detta syfte.

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter för följande ändamål: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att upprätthålla dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten strider mot någon tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt förening slås samman med eller förvärvas av ett annat företag / förening kommer dina uppgifter att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

Bevarande av dina uppgifter

Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton har varit inaktiva eller så länge vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla vissa uppgifter under längre perioder, till exempel för arkivhållning/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller för andra legitima skäl som utövande av lagliga rättigheter, förhindrande av bedrägeri etc. Resterande anonym information och aggregerad information, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dem, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss dela (överföra) dina personuppgifter till en annan part, återkalla det samtycke du har gett oss för att behandla dina uppgifter, en rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@citygruppen.net. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de nödvändiga personuppgifterna eller återkallar samtycket till att behandla dem för de nödvändiga ändamålen kan du inte få tillgång till eller använda de tjänster som dina uppgifter efterfrågades för. Cookies etc.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningsteknologier, vänligen se vår Cookie Policy.

Säkerhet:

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

Om du har några frågor eller problem om behandlingen av din information som finns hos oss kan du maila vårt klagomålsombud på Jakobstads Citygrupp rf, Salutorget 1, Jakobstad, e-post: info@citygruppen.net. Vi kommer att ta upp dina problem i enlighet med tillämplig lag.

Denna sekretesspolicy har skapats av CookieYes.

sv_SESvenska