Uteserveringar

Vill ni ha en uteservering under sommaren (mellan tiden 1.5-30.9) så läs igenom dessa anvisningar.
Tillsammans med stadens kommunaltekniska avdelning och tekniska nämnden, hyr Citygruppen ut gatuområde för företagare som kan användas för uteserveringar. Om företag vill ha enbart möblemang samt blomster på sin uteservering, kontaktar man Citygruppen direkt. Om företag vill ha en mer permanent terrass, bör tillstånd sökas via lupapiste.fi .

Permantent terrass

Planera

Gör upp tydliga planer och ritningar på uteserveringen. Tag kontakt med en planerare och lämna in alla bilagor på lupapiste.fi .

Området

Kontakta Citygruppen gällande området för uteserveringen och gör tillsammans upp ett avtal. Avtalet skrivs under först när tekniska nämnden och komtek godkänt planerna.

Underhåll

Permanenta uteserveringar bör underhållas och anpassas efter säsong. Kring julen får de gärna dekoreras med belysning.

Uteservering 1.5-30.9

Boka träff

Boka ett möte med Citygruppen för att gå igenom era planer för hurudan uteservering ni önskar. Ha gärna med färdiga idéer och visioner.

Området

Tillsammans med Citygruppen ser ni över området som kan hyras och utgöra er uteservering. Gå igenom stadens anvisningar och handbok för uteserveringar, samt fundera på skötsel av området.

Efter säsongen

Terrassäsongen avslutas 30.9, då bör även alla möbler, dekorationer, staket m.m. plockas bort, samt gatan städas och rengöras efter möblerna.

Kontakta oss

Kontaktinfo

sv_SESvenska